ข้อมูลสารสนเทศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและสถานีอุตุนิยมวิทยา
Meteorological Station Information (METADATA)

   
  1. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่ รหัสสถานี 48327  
      สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานตรวจอากาศดอยอ่างขาง) รหัสสถานี 48302  
  2. สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน รหัสสถานี 48300  
      สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน(กลุ่มงานตรวจอากาศแม่สะเรียง) รหัสสถานี 48325  
  3. สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย รหัสสถานี 48303  
       สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย(กลุ่มงานตรวจอากาศเกษตรเชียงราย) รหัสสถานี 48304  
    4. สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา รหัสสถานี 48310  
  5. สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง รหัสสถานี 48328  
        สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง(เถิน) รหัสสถานี 48324  
      สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง(กลุ่มงานตรวจอากาศเกษตรห้างฉัตร) รหัสสถานี 48334  
    6. สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน รหัสสถานี 48329  
  7. สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ รหัสสถานี 48330  
  8. สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน รหัสสถานี 48331  
      สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน(กลุ่มงานตรวจอากาศอุทกทุ่งช้าง) รหัสสถานี 48307  
      สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน(กลุ่มงานตรวจอากาศอุทกท่าวังผา) รหัสสถานี 48315  
        สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน(กลุ่มงานตรวจอากาศเกษตรน่าน) รหัสสถานี 48333  
  9. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ รหัสสถานี 48351  
10. สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย รหัสสถานี 48372  
       สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย(กลุ่มงานตรวจอากาศเกษตรศรีสำโรง) รหัสสถานี 48373  
11. สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก รหัสสถานี 48376  
      สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานตรวจอากาศแม่สอด) รหัสสถานี 48375  
      สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานตรวจอากาศเขื่อนภูมิพล) รหัสสถานี 48377  
      สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานตรวจอากาศอุทกอุ้มผาง) รหัสสถานี 48385  
      สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานตรวจอากาศเกษตรดอยมูเซอร์) รหัสสถานี 48387  
12. สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก รหัสสถานี 48378  
13. สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์ รหัสสถานี 48379  
      สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์(กลุ่มงานตรวจอากาศอุทกหล่มสัก) รหัสสถานี 48374  
      สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์(กลุ่มงานตรวจอากาศอุทกวิเชียรบุรี) รหัสสถานี 48413  
14. สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร รหัสสถานี 48380  
15. สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร รหัสสถานี 48386  
  ฐานข้อมูลเปิดจากบน Google Earth    ต้องใช้โปรแกรม Google Earth เปิด  
     
by cmmet
ปรับปรุงล่าสุด 3 ก.ค.56/15.00 น.
QR Code